Put alternative text here : no

Priser

En begravelse i Kirkenes koster fra

Prisoversikt og prisoppsett i henhold til prisopplysningsforskriften.

 

BYRÅETS TJENESTER Uten seremoni Begravelse minimumspris Begravelse maximumspris  
Kiste, med utstyr fra 6390 fra 6390 48340
Morslaken fra - fra - 479
Bekledning fra - fra 585 595
Salmehefter fra - fra 1370

5120

Lys og utstyr i kirke / kapell fra - fra 695 1390
Kors / Minnesmerke med navn fra - fra - 990
Kondolanseprotokoll fra - fra - 475
Ekstra bil fra - fra - 1900
Administrasjonskostnader fra 1695 fra 2495 4190
Startgrunnlag begravelsesbil 1690 1690 1690
Transport av tomkiste til institusjon fra 969 fra 969 969
Nedlegging i kiste fra 1900 fra 1900 3535
Båretransport fra institusjon fra 775 fra 775 775
Hjelpemannskap ved transport fra 1225 fra 1225 2450
Båretransport til gravlund/kapell fra 1290 fra 1290 1290
Hjelpemannskap ved transport fra 1225 fra 1225 2450
Assistanse ved begravelse fra - fra 2850 5700
Byråets honorar mva fritt fra 2690 fra 3840 3840
Sum fra 19849 fra 27299 86178

 

 

Prisliste 2020

Kister og utstyr

Basis 64 , hvit 6390
Kiste Nordica 65 8950
Toten T3 , hvit 9950
Profil, Furu Natur , lakk 12950
Profil , hvit 12950
Solid 41 17300
Continental 50 48340
Morslaken 479
Bekledning std 585
Bekledning XL 595

                               * Andre kister – Pris ved forespørsel

 

Trykte program med motiv

Trykte program med motiv 50 stk 1370
Trykte program med motiv 100 stk 2345
Trykte program med motiv 150 stk 3320
Trykte program over 150 på forespørsel  

 

Trykte program med motiv og 1 stk bilde

Trykte program med motiv og 1 stk bilde 50 stk 1670
Trykte program med motiv og 1 stk bilde 100 stk 2945
Trykte program med motiv og 1 stk bilde 150 stk 4240
Trykte program med motiv og 1 stk bilde over 150 på forespørsel  

 

Trykte program med motiv og 2 stk bilder

Trykte program med motiv og 2 stk bilde 50 stk 1970
Trykte program med motiv og 2 stk bilde 100 stk 3545
Trykte program med motiv og 2 stk bilde 150 stk 5120
Trykte program med motiv og 2 stk bilde over 150 på forespørsel  

 

Transport

Startgrunnlag Begravelsesbil 1690
Transport av tomkiste til institusjon 969
Båretransport fra institusjon 775
Båretransport til kirke / kapell innenfor 10 km 1290
Hjelpemannskap ved transport fra 1225
Mannskapkostnad pr time 950
Kilometerkostnad pr km 22

 

Tjenester

Lys og utstyr i kirke / kapell 695
Kors, hvit, med gravert navneplate 890
Nøytralt minnemerke, hvit, med gravert navneplate 990
Minnemappe med bilder på CD og salmehefter 0
Ekstra minnemappe med bilder på CD og salmeheter 290
Kondolanseprotokoll 475
Nedlegging i kiste fra 1900
   
Administrasjonskostnader fra 1695
Byråets honorar fra 2690
Assistanse ved begravelse / seremoni og pynting fra 2850
Ekstra mannskap ved begravelse / seremoni fra 950
Ekstra bil. Kjøring av utstyr til kike / kapell med sjåfør 1900

 

 

ALLE MVA-PLIKTIGE BELØP ER INKLUDERT 25 % MVA
Prisene er gitt i henhold til prisopplysningsforskriften.
Priser gjelder i Kirkenes. Priser gjelder innenfor ordinær arbeidstid.
Vi tar forbehold om trykkfeil i prislistene.

Honorarer:
Gjeldende lov om merverdiavgift pålegger oss å dele honorarene i forskjellige poster.
Vi har omsetning både innenfor og utenfor avgiftsområdet. Det inkluderer administrasjon og
tilrettelegging herunder kontakt med pårørende og nødvendige meldinger og kontakt med det offentlige.
Bruk av telefon, porto og administrative rekvisitter inngår også.

Gravferdstøtte
Vi bistår også søknader til NAV om behovsprøvd gravferdstøtte på inntil 24.734 og eventuelt
transportstøtte hvis avdøde må transporteres lengere enn 20 km regnet fra dødsstedet til gravstedet.
For mer informasjon ta kontakt eller se www.nav.no