Put alternative text here : no

Forberedelser til gravferd

 Ved dødsfall er det mange ting å ta stilling til. 

Kanskje har avdøde i forkant gitt uttrykk for noen ønsker vedrørende sin begravelse eller bisettelse?

Uansett om dødfallet var ventet eller uventet er det en vanskelig tid for de etterlatte.
For mange er dette den tyngste perioden de går gjennom i livet, og i tillegg til stor sorg har de mange valg som må gjøres vedrørende avdødes bortgang.
Kirkenes begravelesbyrå hjelper deg gjerne gjennom denne prosessen. 
Vi har høy kompetanse, stor lokalkunnskap og lang erfaring.

En planleggingssamtale er gjerne første ordentlige møte mellom oss og de etterlatte.
Planleggingssamtalen avholdes på vårt kontor. Samtalen tar vanligvis rundt 2 timer.                                             Der planlegges det meste av det som har med begravelsen å gjøre. For å få maksimalt utbytte av samtalen er det fint om dere er litt forberedt før dere kommer. Tenk gjerne på bla. annonse og sanger til seremonien. 

For å gi dere den nødvendige trygghet i forberedelsene og gjennomføring av begravelsen, sørger vi for at alle praktiske og formelle detaljer er ivaretatt.

Kontakt oss gjerne for å avtale planleggingssamtale