Put alternative text here : no

Dødsannonse

Dødsannonse

Ved dødsfall er det mange som ønsker å sette inn dødsannonse i en eller flere aviser.

Norske aviser har litt forskjellige oppsett og mål på annonser. Nedenfor sees noen eksempler på hvordan en dødsannonse kan være.

 

De fleste annonser er det som kalles 1 spalte annonse.

Forslag til oppsett 1 spalte annonse

 

Man kan også ha en 2 spalte annonse, denne er større og har mer plass til feks mer skrift, lengre dikt og flere navn.

Forslag til oppsett 2 spalte annonse