Put alternative text here : no

Hjelp ved dødsfall

Når et menneske dør, blir livet forandret for mange. For deg og dine som står nærmest blir forandringen størst. Det kan oppleves kaotisk og vanskelig å ta inn over seg det som har skjedd. Likevel er det mye som må gjøres, mange som må varsles og en begravelse som skal planlegges.

For mange oppleves det godt å få hjelp i denne situasjonen. Vi i Kirkenes begravelsesbyrå tilrettelegger for dine individuelle behov og ønsker. Vår erfaring og lokalkunnskap kan være til god hjelp når du skal treffe dine valg om hvordan begravelsen skal gjennomføres.

Ta kontakt med oss for videre hjelp.