Put alternative text here : no

Gravferd

Når noen dør dukker det opp mange spørsmål og utfordringer hos den eller de som er etterlatte og skal sørge for den avdødes gravferd. For de som ønsker hjelp i en slik situasjon, er det fint å kunne ta kontakt med et begravelsesbyrå for å få råd og veiledning.

Ting som kan være verdt å tenke på er blant annet:

- Jordbegravelse eller kremasjon
- Valg av gravsted
- Urnenedsettelse

- Minnesamvær
- Dødsannonse